SBD Semily

Informace pro členy

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na problémy, které mohou vzniknout po rozvodu manželství, případně jiné formy spoluvlastnictví družstevního podílu. Doporučujeme vždy provést vypořádání společného jmění manželů a to buď dohodou rozvedených manželů, nebo rozhodnutím soudu.

Upozorňujeme na ustanovení článku 31 Stanov, podle kterého je člen povinen písemně oznámit bytovému družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu – toto ukládá článek 31 Stanov.