SBD Semily

Profil družstva

Základní údaje
Název: Stavební bytové družstvo Semily
Sídlo: Bavlnářská 360, 513 01 Semily
IČ: 00045527
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXVI, vložka 165.
Datová schránka: fbdsnaj
Bankovní spojení:
Číslo účtu – nájemné: 1035555/0300 ČSOB, a.s., pobočka Semily
Číslo účtu – provozní 1: 240915146/0300 ČSOB, a.s., pobočka Semily
Číslo účtu – provozní 2: 2606810349/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Semily
Kontaktní osoba: Bohuše Randáková, ředitelka správy družstva
Telefon: 481 622 764

Orgány družstva
Shromáždění delegátů – nejvyšší orgán družstva – zástupci všech členů družstva
Představenstvo – má 5 členů – řídí činnost družstva
Předseda představenstva – organizuje a řídí činnost představenstva
Kontrolní komise – má 3 členy – oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva
Členská schůze samosprávy – podílí se na chodu jednotlivého domu
Výbor samosprávy – je výkonným orgánem samosprávy

Profil SBD
SBD Semily má dlouholeté zkušenosti s prováděním správy nemovitostí. Tuto činnost provádí od roku 1963 a v dnešní době spravuje cca 1700 jednotek – bytů, garáží a nebytových prostor.
Samosprávní jednotky se nacházejí v Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v přilehlých obcích ve venkovských lokalitách.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti a podnikání SBD Semily je především správa a údržba nemovitostí, činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Družstvo zajišťuje uvedený předmět činnosti a podnikání v bytových domech ve svém vlastnictví a v domech, kde již vznikla společenství vlastníků jako právnická osoba.

Zaměstnanci
Správa družstva má 8 zaměstnanců a je organizačně rozdělena dle prováděných činností na úsek ekonomický a technický. Činnost jednotlivých úseků se řídí obecně závaznými předpisy, pokyny a vnitřními prováděcími předpisy k zajištění jednoznačných postupů ve vztahu k členům družstva, společenstvím vlastníků, ale i k jednotlivým vlastníkům bytů a garáží.