SBD Semily

Naše služby

Všeobecné služby

Právní služby – právní poradenství pro družstva a SVJ, žaloby na dlužné nájemné, zápisy do katastru nemovitostí, vymezení bytových jednotek v domech a další

Ekonomické služby – správa nemovitostí, vedení podvojného účetnictví včetně vypracování roční závěrky, daně z příjmů, daně z nemovitosti, předpisy měsíčních plateb a záloh na energie vč. vyúčtování těchto záloh, vedení členské evidence, vedení mzdové a personální agendy a další

Technické služby – zajišťování provozuschopnosti objektů ve správě SBD Semily, zajištění dodávek energií a služeb pro objekt, zajišťování povinných revizí a kontrol hasících přístrojů, hydrantů atd., reklamační řízeni s dodavateli, zajištění pojištění objektu a likvidace pojistných událostí, zajištění odborného technického dozoru a další

Konkrétní služby

Vymezení bytových jednotek

  • vyhotovení Prohlášení vlastníka budovy
  • vyhotovení Smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví

Kompletní správa malých bytových družstev a Společenství vlastníků jednotek

  • vedení účetnictví a členské evidence
  • evidence předpisů nájmů vč. vyúčtování topných sezon
  • zajištění revizí a oprav