SBD Semily

Aktuality

Projekt „Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58“

dotace

 Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou.

Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%.

Díky realizaci projektu budou naplněny požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Klasifikační třída celkové dodané energie bude na úrovni třídy C.

Projekt tak přispěje k plnění článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, kde si ČR stanovila cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020.

Projekt „Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Informace pro družstevníky

Žádáme družstevníky o uvedení svého telefonního čísla, popř. e-mailu ve svých dopisech či během telefonátu na SBD, abychom se s nimi mohli v případě potřeby opět spojit. Děkujeme.

SBD Semily