SBD Semily

admin

Aktualizace kontaktů a poplatků

Prosíme věnujte pozornost aktualizovanému seznamu telefonních čísel na pracovníky správy SBD Semily (zde) a novému sazebníku poplatků platného od 1.1.2020 (zde).

Děkujeme.

Nabídka bytu

SBD Semily v současné době nemá žádné byty k prodeji či pronájmu.

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“

dotace

Zateplení bytového domu Sluneční č.p. 262, Vysoké nad Jizerou

Předmětem projektu je zateplení bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou.

Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%.

Díky realizaci projektu budou naplněny požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Klasifikační třída celkové dodané energie bude na úrovni třídy C.

Projekt tak přispěje k plnění článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, kde si ČR stanovila cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020.

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Projekt „Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58“

dotace

 Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou.

Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%.

Díky realizaci projektu budou naplněny požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Klasifikační třída celkové dodané energie bude na úrovni třídy C.

Projekt tak přispěje k plnění článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, kde si ČR stanovila cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020.

Projekt „Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Informace pro družstevníky

Žádáme družstevníky o uvedení svého telefonního čísla, popř. e-mailu ve svých dopisech či během telefonátu na SBD, abychom se s nimi mohli v případě potřeby opět spojit. Děkujeme.

SBD Semily