SBD Semily

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“

dotace

Zateplení bytového domu Sluneční č.p. 262, Vysoké nad Jizerou

Předmětem projektu je zateplení bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou.

Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%.

Díky realizaci projektu budou naplněny požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Klasifikační třída celkové dodané energie bude na úrovni třídy C.

Projekt tak přispěje k plnění článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, kde si ČR stanovila cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020.

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“ je spolufinancován Evropskou unií.