SBD Semily

Aktuality

Úřední hodiny do 31.8.2024

Z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců SBD Semily 

jsou úřední hodiny od 8:00 – 15:00 hodin. Toto omezení trvá do 31.8.2024.

Běžná polední pauza od 12:00 – 13:00 se nemění.  Děkujeme za pochopení. SBD Semily

 

 

Shromáždění delegátů 2024

SD 2024 se koná v PONDĚLÍ 17.6.2024 od 17:00 hodin v restauraci Sportovního centra Semily, v ulici 3. května č.p. 327 v Semilech.

Z tohoto důvodu 17.6.2024 NENÍ ÚŘEDNÍ DEN.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Aktualizace kontaktů a poplatků

Prosíme věnujte pozornost aktualizovanému seznamu telefonních čísel na pracovníky správy SBD Semily (zde) a novému sazebníku poplatků platného od 1.1.2020 (zde).

Děkujeme.

PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BD JESENNÝ Č.P. 120“

  • PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BD JESENNÝ Č.P. 120“

Reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008585

Předmětem projektu je realizace tepelně – technických opatření bytového domu v Jesenným č.p. 120, spočívající v zateplení fasády, stropu nad suterénem, pod nevytápěnou půdou a ve výměně vstupních dveří. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 178,938 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 68,6%.

Projekt je spolufinancován z EU.

dotace

PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BD JABLONEC NAD JIZEROU Č.P. 801 A 802“

PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BD JABLONEC NAD JIZEROU Č.P. 801 A 802“

Reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008555

Předmětem projektu je realizace tepelně – technických opatření bytového domu v Jablonci nad Jizerou č.p. 801 a 802, spočívající v zateplení fasády, stropu nad suterénem a střechy. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 58,715 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 30,7%.

Projekt je spolufinancován z EU.

dotace

PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU JILEMNICE 1214 – 1215“

PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU JILEMNICE 1214 – 1215“

Reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009446

Předmětem projektu je realizace tepelně – technických opatření bytového domu v Jilemnici, ulice Ambrožova č.p. 1214 a 1215, spočívající v zateplení fasády, stropu nad suterénem a střechy. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 129,415 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 37,02%.

Projekt je spolufinancován z EU.

dotace

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“

dotace

Zateplení bytového domu Sluneční č.p. 262, Vysoké nad Jizerou

Předmětem projektu je zateplení bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p.262 ve Vysokém nad Jizerou.

Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

V rámci projektu dojde k úspoře celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%.

Díky realizaci projektu budou naplněny požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Klasifikační třída celkové dodané energie bude na úrovni třídy C.

Projekt tak přispěje k plnění článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, kde si ČR stanovila cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020.

Projekt „Zateplení bytového domu Sluneční č.p.262, Vysoké nad Jizerou“ je spolufinancován Evropskou unií.