SBD Semily

Historie družstva

Historie (dle výpisu z obchodního rejstříku)

Historie Stavebního bytového družstva Semily začíná 20. září 1963, kdy bylo ustavující schůzí založeno Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku KOLORA v Semilech. Družstvo bylo ustanoveno na základě § 3 zák.č. 27/1956 Sb. Toto obchodní jméno platilo od 20. září 1963 do 10. listopadu 1975.
Dne 24. října 1975 dochází usnesením SD ke změně obchodního jména na Stavební bytové družstvo v Semilech (10. listopadu 1975 – 4. květen 1993).
Obchodní jméno STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY platí od 4. května 1993

 

Důležité události v historii družstva

26. červenec 1973
Na výroční členské schůzi družstva konané dne 26. července 1973 byl zvolen novým předsedou Rudolf Tomek, Semily a místopředsedou představenstva Miloslav Zemánek, Semily. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 26. července 1973 do 6. dubna 1976.
Dne 18. února 1974 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do Obchodního rejstříku.
19. listopad 1975
Předsednictvo Východočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové na základě zmocnění Východočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev ze dne 29. 3. 1974 a v souladu s ustanovením III. části hospodářského zákoníku přijalo na svém 35. zasedání dne 19. listopadu 1975 podle ustanovení čl. 25 odst. 2 písm. 1/ stanov ČSBD usnesení, kterým vydává souhlas ke změně stanov Stavebního bytového družstva zaměstnanců n. p. Kolora Semily.
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 24. 10. 1975 se ruší dosavadní název družstva a byl přijat nový název Stavební bytové družstvo v Semilech. Změna nastala 10. listopadu 1975.
6. duben 1976
Na výroční členské schůzi představenstva konané dne 6. dubna 1976 byl zvolen novým předsedou Stanislav Prokůpek, Háje nad Jizerou – Loukov a místopředsedou představenstva byl zvolen Ladislav Kousal, Semily. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 6. dubna 1976 do 24. dubna 1981.
Dne 13. května 1976 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
Listopad – prosinec 1980
V podnikovém rejstříku oddíl Db, vložka 61 bylo vymazáno družstvo:

  • Název: Stavební bytové družstvo občanů v Lomnici nad Popelkou
  • Sídlo: Lomnice nad Popelkou
  • Okres: Semily
  • pro zánik bez likvidace v důsledku sloučení schváleného ke dni 31. prosince 1980 družstvem: Stavební bytové družstvo v Semilech
  • zaps. v pod. rejstříku pod Db 165, které jako družstvo přejímající převzalo všechen majetek, práva a závazky družstva zaniklého a to podle usnesení shromáždění delegátů družstva přejímaného ze dne 26. 11. 1980, usnesení shromáždění delegátů družstva přejímajícího ze dne 14. listopadu 1980 a ohlasu VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové – usnes. Ž. 456 ze dne 15.12.1980. To bylo rozhodnuto Okresním soudem v Hradci Králové podnikovým rejstříkem ze dne 4. ledna 1981.

24. duben 1981
Na výročním shromáždění delegátů konaného dne 24. dubna 1981 byl zvolen novým předsedou představenstva Jiří Šádek, Semily a novým místopředsedou představenstva byl zvolen Stanislav Prokůpek st., Háje nad Jizerou – Loukov. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 24. dubna 1981 do 14. června 1984.
Dne 17. července 1981 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
14. červen 1984
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 14. června 1984 byl zvolen novým předsedou představenstva Stanislav Prokůpek ml., Semily a novým místopředsedou představenstva byl zvolen Emil Hubený, Semily. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 14. června 1984 do 18. dubna 1991.
Dne 7. srpna 1984 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
18. duben 1991
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 18. dubna 1991 byl zvolen novým předsedou představenstva Stanislav Prokůpek ml., Semily a novým místopředsedou představenstva byl zvolen JUDr. Ladislav Poláček, Semily. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 18. dubna 1991 do 28. července 1993.
Dne 11. listopadu 1991 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
26. květen 1993
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 26. května 1993 byl zvolen novým předsedou představenstva JUDr. Ladislav Poláček, Semily a novým místopředsedou představenstva byl zvolen Václav David, Jilemnice. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byli ve funkčním období od 28. července 1993 do 4. září 1995.
Dne 16. srpna 1993 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
11. červenec 1995
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 11. července 1995 byl zvolen novým předsedou představenstva Josef Farský, Jilemnice, a novou místopředsedkyní představenstva byla zvolena Ing. Drahoslava Kolářová, Semily. Předseda představenstva a místopředsedkyně představenstva byli ve funkčním období od 4. září 1995 do 5. října 1998.
Dne 7. března 1997 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedkyně představenstva do obchodního rejstříku.
18. květen 1998
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 18. května 1998 byla zvolena novou předsedkyní představenstva Hana Studničková, Semily a novou místopředsedkyní představenstva byla zvolena Ing. Drahoslava Kolářová, Semily. Předsedkyně představenstva a místopředsedkyně představenstva byly ve funkčním období od 5. října 1998 do 30. října 2000.
Dne 14. října 1998 byl proveden zápis o změně předsedkyně představenstva a místopředsedkyně představenstva.
30. květen 2000
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 30. května 2000 byla znovu zvolena předsedkyní Hana Studničková, Semily, a novou místopředsedkyní byla zvolena Stanislava Kameníková, Semily. Předsedkyně představenstva a místopředsedkyně představenstva byly ve funkčním období od 30. května 2000 do 26. února 2004.
Dne 30. října 2000 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedkyně představenstva.
26. únor 2004
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 26. února 2004 byl zvolen novým předsedou představenstva Ing. Tomáš Hyka, Semily a novým místopředsedou představenstva byl zvolen JUDr. Ladislav Poláček, Semily. Předseda představenstva a místopředseda představenstva byly ve funkčním období od 26. února 2004 do 25. listopadu 2008.
Dne 26. května 2004 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
25. listopadu 2008
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 25. listopadu 2008 byl opětovně zvolen předsedou představenstva ing. Tomáš Hyka, Semily a místopředsedou představenstva JUDr. Ladislav Poláček, Semily. Předseda představenstva byl ve funkčním období od 25. listopadu 2008 do 20. července 2012 a místopředseda představenstva ve funkčním období od 25. listopadu 2008 do 18. listopadu 2013.
Dne 26. ledna 2009 byl proveden zápis o změně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.
12. listopadu 2012
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 12. listopadu 2012 byla zvolena novou předsedkyní Bohuše Randáková, Semily. Předsedkyně představenstva byla ve funkčním období od 12. listopadu 2012 do 18. listopadu 2013. Místopředsedou zůstal JUDr. Ladislav Poláček.
Dne 28. listopadu 2012 byl proveden zápis o změně předsedkyně představenstva do obchodního rejstříku.
18. listopadu 2013
Na výročním shromáždění delegátů konaném dne 18. listopadu 2013 zvoleno nové představenstvo, předsedkyní zvolena znovu Bohuše Randáková, Semily a místopředsedou JUDr. Ladislav Poláček, Semily. Předsedkyně představenstva a místopředseda představenstva jsou ve funkčním období od 18. listopadu 2013
Dne 19. prosince 2013 byl proveden zápis o změně předsedkyně představenstva a místopředsedy představenstva do obchodního rejstříku.