SBD Semily

Struktura družstva

SBD Semily spadá svoji strukturou mezi družstva a řídí se především zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. K vlastní činnosti má schváleny stanovy s platností od 1.1.2014.
Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, které zastupuje všechny členy našeho družstva. Tento orgán projednává, rozhoduje a schvaluje nejdůležitější záležitosti týkající se celého družstva. Schází se minimálně jednou ročně. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou obecně závazným předpisem či stanovami vyhrazeny shromáždění delegátů nebo kontrolní komisi. Tímto 5 členným orgánem je činnost družstva řízena mezi jednáními shromáždění delegátů a jeho činnost řídí předsedkyně představenstva. Veškerou činnost družstva je oprávněna kontrolovat 3 členná kontrolní komise, která je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze shromáždění delegátů. Nižším článkem struktury družstva je členská schůze samosprávy, která se podílí na chodu jednotlivých domů a projednává jak hospodářskou činnost, tak činnost týkající se údržby jednotlivých domů. Členská schůze samosprávy volí ze svého středu výbor samosprávy, který je výkonným orgánem samosprávy.
Družstvo ke své činnosti a provozu potřebuje zaměstnance, kterých je v současné době 8.