SBD Semily

Opravy a rekonstrukce

Vážení nájemci a vlastníci,

chtěli bychom vás upozornit na některé problémy, které mohou vzniknout při provádění rekonstrukcí bytů. Nechceme nikomu zakazovat vylepšit si svůj byt, ale je nutné dodržovat platné předpisy a Stanovy družstva.

K provádění stavebních úprav je třeba PÍSEMNÉ POVOLENÍ (Žádost o stavební úpravy v bytě, viz. sekce Formuláře a tiskopisy) a uhradit SPRÁVNÍ POPLATEK.

Pokud se jedná o bourání kuchyňského jádra, přiložte k žádosti situační plánek a informace o druhu použitých stavebních prvků.

Při rekonstrukci koupelen je nutné zajistit následný přístup ke svislým stoupačkám, ať pro výměnu vodoměrů nebo pro případ havárie. V poslední době se stává, že po rekonstrukci přístup není zajištěn a musí dojít ke zbourání stěny, zničení kachliček a podobně. Nestačí mít otvor 20×20 cm, neboť svislé stoupačky musí být přístupné po celé délce.

Představenstvo rozhodlo o zákazu bourání všech betonových svislých stěn. Jednak zbouráním panelové příčky můžete narušit statiku domu a také se tím změní dispozice a velikost bytu. Všechny svislé konstrukce jsou společnými částmi domu.

Rádi bychom též upozornili na problémy s plovoucími podlahami v bytech v panelových domech, pro které tyto podlahy nejsou vhodné. Požadavky na zvukovou izolaci dělících konstrukcí stanoví ČSN 73 0532. Málo kdo umí vyhovět všem požadavkům na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a bohužel tyto případy končí soudními spory.
V neposlední řadě upozorňujeme všechny uživatele bytů, aby nepodceňovali rozvody elektrické energie v bytech. Naše domy jsou v užívání 25 let a více, a proto doporučujeme všem nechat si překontrolovat zásuvky a jističe.