SBD Semily

Převody družstevních práv

S účinností od 1.1.2014 jsou záležitosti týkající se převodu družstevního podílu upraveny zákonem o obchodních společnostech a družstvech (Zákon č. 90/2012 Sb.). U převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je zcela nově výslovně stanoveno, že převodem družstevního podílu spojeného s nájmem družstevního bytu, se převádí i nájem tohoto družstevního bytu. Dále je zcela nově stanoveno, že spolu s převodem družstevního podílu dochází k převodu dluhů převodce vůči BD a dluhů BD vůči převodci na nabyvatele. K tomu navíc převodce ručí za dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem spojeny.
Převod družstevního podílu se provádí na základě oboustranně podepsané žádosti s ověřenými podpisy (Dohoda o převodu družstevního podílu, viz. sekce Formuláře a tiskopisy).  Doporučujeme se vždy informovat předem na SBD ohledně převodu družstevního podílu.